POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Drogi Użytkowniku, jest dla nas niezmiernie ważne abyś czuł się bezpieczny i mógł dokonywać zakupów w naszym sklepie bez obawy o swoje dane. Niżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego, które dane i w jakim celu przetwarzamy.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych na stronie www.ciachaj.pl jest Adam Szczodrowski, prowadzący działalność gospodarczą: Ciachaj – Adam Szczodrowski, wpisaną w CEIDG, z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 7, 83-110 Tczew. NIP: 5932627237, REGON: 388248788 (dalej określany jako „Sprzedawca”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 3016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119 4.5.2016 p. 1-88, dalej zwane „rozporządzenie RODO”.
 3. Dane osobowe Klientów sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Administrator przetwarza dane Klienta tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta (wyrażonej poprzez złożenie zamówienia w sklepie lub poprzez zarejestrowanie się na stronie www.ciachaj.pl).
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu skorzystania z usług sklepu lub dokonaniu rejestracji.

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego wykonywania umów sprzedażowych, zawartych w ramach sklepu www.ciachaj.pl. Są to dane niezbędne do dokonania zakupów i wysyłki zamówienia.
 2. Dane te są potrzebne do następujących czynności:
  a. zarejestrowania się na stronie;
  b. zawarcia umowy;
  c. dokonania rozliczeń;
  e. korzystania przez Klienta z jego praw (takich jak zwrot, reklamacja, etc.);
  f. dostosowywania oferty do potrzeb Klienta; g. świadczenia usług niewymagających założenia konta – korzystanie z zawartości sklepu internetowego (np. przeglądarka, przeglądanie oferty, monitorowanie aktywności użytkownika).
 3. Klient może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach, nowościach i wydarzeniach związanych ze sklepem. W tym przypadku Sprzedawca będzie przetwarzał także dane Klienta w celach przesyłania mu informacji handlowych, wysyłki Newslettera.
 4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wykonywania obowiązków prawnych Sprzedawcy lub przechowywania dokumentacji podatkowej.

III. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe, których użycie jest niezbędne do: a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
  a. zarejestrowania się na stronie:
  -imię i nazwisko;
  -adres e-mail.
  b. dokonanie zakupów za pomocą www.ciachaj.pl:
  -imię i nazwisko;
  -płeć;
  -adres dostawy;
  -numer telefonu;
  -adres e-mail.
 2. Dane opcjonalne, które Klient może podać:
  -data urodzenia;
  -numer PESEL (w przypadku żądanie wystawienia faktury);
  -numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
 3. Sprzedawca przetwarza także dane osobowe (informacje dotyczące numeru rachunku bankowego), w wyniku sytuacji związanych z reklamacjami i zwrotami – wymagane jest to w celu zwrotu należności na rachunek Klienta, jeśli zwrot ma nastąpić na konto Klienta. IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu wykonywania czynności związanych ze sprzedażą. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania umów sprzedażowych.
 4. . Odbiorcy danych osobowych, którzy mogą się pojawić w trakcie wykonywania umów sprzedażowych są m.in.:
  a. podmioty obsługujące płatności elektroniczne – Sprzedawca powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu płatność w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;
  b. przewoźnicy – Sprzedawca powierza dane osobowe przewoźnikom, kurierom i firmom spedytorskim, które są niezbędne w celu dostarczeniu towaru do Klienta.
  c. podmioty księgowe – Sprzedawca przekazuje dane do księgowości w celu realizacji obowiązków prawnych.
 5. Sprzedawca udostępnia dane osobowe klientów podmiotom, które wykonują usługi na jego zlecenie związane z prowadzeniem sklepu internetowego oraz sprzedaży:
  a. firma hostingowa;
  b. firmy kurierskie;
  c. biuro księgowe;
  d. operatorzy płatności elektronicznych;
  e. dostawca oprogramowania do faktur.

IV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Na podstawie art. 15 z rozporządzenia RODO, Klient może w każdej chwili zażądać od Sprzedawcy informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych lub (na podstawie art. 17 z rozporządzenia RODO) zażądać poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych. Klient może także samodzielnie wprowadzać zmiany w danych osobowych po zalogowaniu się na swoje konto.
 2. Na podstawie art. 17 z rozporządzenia RODO, Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Nie musi w tym celu podawać żadnej przyczyny. Aby tego dokonać wystarczy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: adam@ciachaj.pl. Wycofanie zgody nie wpłynie na dokonane już czynności, a konto użytkownika wraz z danymi zostanie usunięte ze strony internetowej.
 3. Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na określony czas. Nie wpłynie to na dokonane już czynności.
 4. Na podstawia art. 20 z rozporządzenia RODO, Klient może zażądać przekazania innemu podmiotowi jego danych osobowych. By to zrobić należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: adam@ciachaj.pl wraz ze szczegółową informacją komu dane mają zostać przekazane. Sprzedawca może wymagać potwierdzenia tożsamości Klienta w celu zachowania bezpieczeństwa.

V. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” SERWISU CIACHAJ.PL

 1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu;
  b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  c. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl – Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 – Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.